I Skövde kommun arbetar vi tillsammans för att motverka ungdomars drogliberala attityder. Vi vill hjälpa dig som är ungdom att förstå konsekvenserna av droganvändande och vi vill att du ska veta vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Vi arbetar också med stöd till er som är vårdnadshavare, andra vuxna och personal för att ni ska kunna bemöta ungdomarnas frågor och argument kring droger.

Vi finns för dig när du behöver stöd! Du hittar mer information om stöd och hjälp under rubrikerna nedan.