Stöd och behandling till vuxna

Vi erbjuder stöd och behandling till dig med bekymmer kring alkohol, narkotika och/eller spel om pengar.

Stöd erbjuds både enskilt eller i grupp. Vi använder oss av evidensbaserade behandlingsmetoder och flera av dessa program är KBT-inspirerade.  Vi erbjuder också stöd i form av behandlingshem och stödboende. 

Ansökan om stöd
Du som vill ha hjälp kan ansöka om insats hos en handläggare. Tillsammans med din handläggare utreder ni vilket stöd du är i behov av. Här hittar du mer information om ansökan.
 

Stöd du kan välja själv
Du kan få visst stöd som inte kräver utredning av handläggare. Här hittar du mer information om stöd du kan välja själv. 

Kontakt

För att rådfråga eller göra en ansökan om stöd kan du ringa oss. Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Du kan också kontakta oss via vår e-tjänst Förfrågan om kontakt