Stöd till vuxna

Är du över 18 år och har problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar? Eller har du en psykisk funktionsnedsättning som gör att det är svårt att få vardagen att fungera? Kanske är du anhörig till någon som missbrukar eller behöver stöd? Har du hamnat i ekonomiska svårigheter?

Känner du ingen dig i något av ovanstående, eller har du andra stödbehov? Då kan du få stöd i form av information och rådgivning - enskilt eller i grupp. 

Det är ett frivilligt stöd, som du väljer själv, och som du kan få under en kortare tid (frånsett SolNavet där du kan få stöd under längre tid). Behöver du förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.     

Stödet erbjuds till alla som behöver och vill ha det, du registreras inte hos socialtjänsten och det kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift). Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om barn utsatts för misshandel eller övergrepp.

Länkar till stöd som du kan välja själv: 

Stöd gällande alkohol och droger

Stöd gällande alkohol, droger och kriminalitet (för dig mellan 18-20 år)

SolNavet (mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning)

Budget- och skuldrådgivning

Stöd vid bostadssökande

Anhörigstöd (missbruk och beroende)

Anhörigstöd (psykisk funktionsnedsättning)

Familjerådgivning (samtalsstöd för vuxna med relationsproblem) OBS! Ej kostnadsfritt.

Familjerätt (samarbetssamtal och stöd gällande vårdnad, boende, umgänge - för er som har barn under 18 år)

Via sektor vård och omsorg erbjuds anhörigstöd för dig som tar hand om någon som behöver din hjälp.