Bild på en pratbubbla.

Idéer, förslag och synpunkter

Sektor socialtjänsts rutiner för synpunkter och klagomål.

För oss inom socialtjänsten är det viktigt att lösa eventuella problem som uppstår och att ständigt utveckla våra verksamheter. Därför ser vi idéer, förslag och synpunkter från kommuninvånarna som en viktig del i vårt kvalitetsarbete. 

Vill du höra av dig till oss kan du välja mellan följande alternativ:

  • Kontakta den personal som berörs.
  • Kontakta ansvarig enhetschef via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.  
  • Vet du inte vem du ska kontakta eller har generella frågor och förslag? Använd dig av "Kontakta oss"*, så ser vi till att det hamnar hos rätt person.

Den som tar emot  informationen är skyldig att utreda och återkoppla vad som händer med ditt ärende. Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till högre chef.

Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), se länk. IVO är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige.

*Formuläret under "Kontakta oss" är Skövde kommuns system för att ta emot synpunkter på verksamheten.