Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Missbruk

Om du har en oro för en person där det finns en stor risk att denne till följd av sitt missbruk allvarligt kommer att skada sig själv eller någon närstående, kan socialjouren kontaktas. När det handlar om ansökan om vård och behandling eller annat långsiktigt stöd så hänvisas till ordinarie socialtjänst. Detta gäller även om du som anhörig är i behov av stöd. Förutom socialtjänsten i din kommun finns det fler organisationer som erbjuder stöd till dig som anhörig:

Anhörigas riksförbund

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga