Våld i nära relation

Om du är utsatt för någon form av våld och är i behov av hjälp och/eller skydd så kan du kontakta socialjouren. Om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp kontakta 112 I första hand. 

En röd färgplatta med texten Lämna sidan snabbt som tar dig till Googles startsida

 

Med våld menar vi både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av olika karaktär. Det kan till exempel vara:

  • Slag, sparkar och knuffar.
  • Kränkningar, hot och trakasserier.
  • Att bli kontrollerad.
  • Att bli tvingad till sexuella handlingar.

Hos din ordinarie socialtjänst kan du få enskilt samtalsstöd för att få stöd i att hantera din situation eller att få hjälp med att bearbeta det våld som du upplevt. Samtalsstödet utformas gemensamt för att anpassas efter just dina behov.

Du kan även få stöd i kontakt med andra myndigheter, stöd i din föräldraroll eller i vissa fall ekonomiskt stöd. Vid behov kan socialtjänsten även erbjuda skydd, vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats. 

Förutom socialtjänsten i din kommun finns det fler organisationer som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation: 


Det finns även nationella stödtelefoner: