En orange skylt med texten gång och cykelbana avstängd

Kartor

Här kan du se var vi har tillfälliga driftstörningar, var det pågår vägarbeten eller är avstängningar.

Trafikkarta:

Här kan du se pågående eller planerade arbeten som påverkar trafiken. 

Karta över pågående driftstörningar: