Arena Skövde

Evenemangshall

Utställningsyta: 2 ytor (3000 kvadratmeter plus flera mindre utställningsytor)
Varav den stora ytan ligger på 2070 kvadratmeter
Konserter: 2 516 sittande gäster eller 3 400 gäster stående
Mingel/sittande matgäster: upp till 1 585 gäster
Pressläktare: 4 rum för användning vid mässor, konserter, idrottsevenemang
Balkong: 3 konferensrum 3-100 personer.

Foajé

Utställningsyta: Foajé (2 230 kvardratmeter plus flera mindre utställningsytor)
Föreläsning: 600 personer
Mässa: upp till 1 500 personer
Mingel/sittande matgäster: 600 personer
Balkong: 3 konferensrum 3-100 personer