Redovisning sommarlovspengar 2021

Nu är det dags att redovisa för de sommarlovsaktiviteter som genomförts med hjälp av Socialstyrelsens sommarlovspeng!

Namn på organisation:
Personnummer/ organisationsnummer:
Kontaktperson:
Mailadress:
Typ av aktivitet:
Tidsperiod genomförd aktivitet (datum och tider):
Specificera era omkostnader:
Antal deltagare 6 - 15 år:
Kommentera gärna hur ni upplevde årets upplägg! (Marknadsföring, ansökning, genomförande)
När ni har skickat in er redovisning kommer ni inom kort få ett godkännande via mail om den beviljade summan samt medföljande faktureringsuppgifter.
Jag godkänner att Skövde kommun hanterar mina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer på https://skovde.se/personuppgifter/