Kriterier för uttagning

  • Vi eftersträvar en spridning när det gäller kön, ålder och boendeplacering. Detta för att få ett så brett underlag som möjligt när det kommer till statistiken och kunna jämföra om exempelvis olika bostadsområden har olika utmaningar.
  • Vid uttagningen döljs namnen för att ansökan ska vara anonym.
  • Stort fokus läggs på motiveringen till varför den sökande vill vara med och vilken typ av cykel som efterfrågas.