Cykla i bygda

Är du en av de som alltid väljer bilen när du ska åka någonstans? Du är inte ensam! Men måste du verkligen ta bilen alltid överallt?

Nej, ingen måste köra bil hela tiden. Bilar är inte bra för miljön och det finns många bra alternativ. Cykeln är ett av de färdsätt som gör både dig och luften friskare. Läs mer om fördelarna med att välja cykeln framför bilen här.

Vad går projektet Cykla i bygda ut på?

Fem Skövdebor har fått låna en cykel specifikt framtagen för just deras transportbehov. Under fem månader vill vi att de ska byta ut minst hälften av sina bilresor och istället välja cykeln.

Projektet är nu avslutat för i år. Längst ner på sidan finns en kort summering. En mer omfattande slutrapport och utvärdering av projektet kommer innan årsskiftet.

Deltagare 2017

Nedan kan du läsa vilka som är årets deltagare och varför de valt att delta i projektet. Läs mer om hur uttagningen av deltagarna gick till.

 

Sammanställning juli 2017

Totalt har deltagarna cyklat 110 mil på cykel under maj till juli.

Av alla typer av resor (oberoende av färdmedel) kan vi se att det främst är resor till och från arbetet/studier som utförs. Även hämta/lämna barn och inköpsresor är vanliga oavsett färdmedel.

Fokuserar vi istället på när cykeln används ser fördelningen lite annorlunda ut. Framförallt är det resorna till och från arbetet som sticker ut. Hela 40 procent av alla cykelresor som görs går till arbete eller studier. 

Ett av målen i projektet är att deltagarna ska utföra hälften av sina resor med cykel. Efter två månaders cykling kan vi konstatera att målet än så länge är nått, då 53 procent av resorna hitills har gjorts med cykel.

Sammanställning september 2017

Deltagarna har nu cyklat under cirka fem månader Under tiden har de lagt 285 mil bakom sig, vilket motsvarar en utsläppsminskning om 414 kg/CO2e (koldioxidekvivalenter). Vi fick en stor spridning på den cyklade längden. Den deltagare som cyklade längst kom runt 100 mil under projekttiden medan den deltagare som cyklade kortast cyklade runt 25 mil. Detta är såklart en stor skillnad, men den visar främst att alla invånare inte har samma rörelsemönster.

Under projektets gång har deltagarna fått registrera vilket färdmedel de använt till resorna. Tre av deltagare har gjort mer än 50 procent av alla sina resor med cykel. Om man ställer bilen mot cykeln har alla deltagare gjort fler cykelresor än bilresor. Genom att byta ut hälften av sina bilresor mot cykelresor har deltagarna i snitt minskat sina utgifter med 300 kr/månad (beräknat med Skatteverkets reseavdrag 18,5 kr/mil).

För den som funderar på att skaffa en cykel har vi även tittat på deltagarnas resmönster. Det visar sig att 41 procent av alla resor deltagarna gjorde var till och från arbete/studier.  23 procent var för att hämta/lämna barn och 18 procent var för att uträtta någon typ av inköpsresa. För den som vill ha en cykel för arbetspendling med möjlighet att handla efter jobbet rekommenderar vi därför en cykel med bra lastmöjligheter, det kan exempelvis göras genom att utrusta cykeln med korgar och/eller väskor. En elcykel med cykelkärra är annars ett smart alternativ om man vill kunna byta ut runt 80 procent av alla resor man gör med bilen.

En annan viktig sak att ta upp när man pratar om cykling är hälsan. För tre av deltagarna har hälsan blivit påtagligt bättre. För fjärde deltagaren var hälsan redan på en så pass hög nivå att extra cykling i vardagen inte påverkat hen nämnvärt. 

Rättelse: Under presentation av preliminära resultat för Cykla i bygda den 21 september 2017 beskrevs att deltagarna i snitt hade minskat sin bränslekostnad med 1220 kr/månad om de tog cykeln istället för bilen. Denna siffra ska vara 122 kr/mån.