Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Om du vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg behöver du först ansöka om godkännande.

Godkännande ska lämnas om den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Nedan hittar du riktlinjer samt ansökningsblanketter för respektive verksamhet: