Kö till förskola

Du ansöker om barnomsorg via e-tjänsten för förskola och skola.

Sex månader innan vill vi att du ställer dig i kö men du är garanterad en plats redan efter fyra månader. Kötiden räknas inte längre än 6 månader före önskat placeringsdatum. Det är ditt önskade placeringsdatum som styr din plats i kön. Om flera barn har samma ködatum går man efter födelsedatum. Barn i samma familj listas efter äldsta förskolebarnet.

När du har gjort din ansökan på webben får du direkt en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Du kan ställa ditt barn i barnomsorgskö i Skövde kommun om det stadigvarande vistas i kommunen eller ämnar flytta hit. Om barnet ämnar flytta hit ska blankett ”Förskoleplats för barn med annan hemkommun” beställas via Kontaktcenter, tel. 0500- 49 80 00. 

Bra att veta

  • Önskat placeringsdatum kan komma att förskjutas om många barn är i behov av inskolning samtidigt. 
  • Om du tackar ja till ett placeringserbjudande som du inte har önskat, kan du ställa ditt barn i omplaceringskö. Omplacering sker i placeringsperiod augusti – oktober.
  • Om du tackar nej till en erbjuden plats på annan förskola än det önskade alternativet har du kvar din plats i kön med ursprungligt ködatum.
  • Om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.

Särskilda köregler

Särskilda köregler gäller för förskolan Nyckelpigan som har öppet dygnet runt. För ansökan till Nyckelpigan krävs intyg och schema från arbetsgivare om arbete på obekväm tid. Läs mer om omsorg på obekväm tid via denna länk.

Förtur till plats har:

  • Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 § i skollagen.
  • Barn i behov av barnomsorg på grund av särskilda skäl enligt 8 kap 5 § i skollagen.
  • Barn som av särskilda skäl omflyttas inom förskoleverksamhet.
  • Syskon till placerade barn. Gäller endast till den förskola där barnets syskon redan är placerat.
  • Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

 

Läs mer under Vanliga frågor om barnomsorg och i barnomsorgsfoldern Regler för förskola och fritidshem i Skövde kommun.