Överflyttning/omplacering

Byte av förskola

För att ställa ditt barn i omplaceringskö behöver du göra en ny ansökan till barnomsorg. Det gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

Omplacering sker endast i placeringsperiod augusti - oktober. Önskat placeringsdatum ska vara i denna tidsperiod. Felaktigt datum kommer annars tillrättaläggs av central handläggare.

Hur byter jag vanlig placering till lovplacering på fritidshem?

Du behöver göra en ny ansökan via e-tjänsten för förskola och skola

OBS! Skriv under övrig information att du önskar byta från vanlig placering till lovplacering.