Bild på lärare.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME)

På mottagnings- och modersmålsenheten samordnas mottagning, kartläggning och uppföljning av nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Kartläggning och undervisning genomförs på enheten under elevens första åtta veckor i svensk skola. Enheten samordnar och genomför också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Personal på mottagningsenheten genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, steg 1 och 2. Mottagningsenheten inleder en kartläggning av elevens språkutveckling i svenska genom Skolverkets material Bygga svenska. Kartläggningarna ligger till grund för skolans planering av barnets första tid i skolan. Mottagningsenheten rekommenderar årskursplacering för nyanländ elev utifrån kartläggning. Rektor på elevens skola fattar beslut om årskursplacering  och undervisningsgrupp.

Skolsköterska är med vid inskrivning av elev och genomför ett hälsosamtal.

För barn i förskoleklass genomförs ett inskrivningssamtal på enheten. Barnet börjar sedan direkt i sin förskoleklass. Barn i förskola skrivs in och börjar direkt i respektive förskola.

Besöksadress

Mottagnings- och modersmålsenheten
Rydskolan
Timmervägen 1
549 64 Skövde