Dessert

En dessert sätter guldkant på måltiden och är viktig i äldreomsorgen då den även bidrar till extra energi och protein.