Att studera på Yrkeshögskolan

Skövde Yrkeshögskola bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt två inom produktionsteknik.

Att studera på yrkeshögskola jämfört med högskola

Både högskola och yrkeshögskola är eftergymnasiala utbildningar och du behöver en examen från gymnasiet för att bli antagen. Antagningskraven skiljer sig åt beroende på vilken utbildning det gäller. Det finns sedan en del större skillnader mellan högskola/universitet och yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar startar för att möta ett specifikt kompetensbehov i arbetslivet och passar dig som vet vad du vill arbeta med. Varje utbildning har en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet och utbildningen ges så länge det finns behov i respektive bransch. Utbildningen innehåller även kursen Lärande i arbete (LIA) vilket innebär praktik och ger många gånger goda chanser till jobb efter utbildningen. 

Poängberäkning skiljer sig mellan de olika utbildningsformerna. På gymnasiet motsvarar en poäng en timmes studier, på högskola/universitet motsvarar 1,5 poäng en veckas studier och på yrkeshögskola motsvarar en poäng en heldags studier. I ren studietid är alltså: 40 gymnasiepoäng = 5 yh-poäng = 1,5 högskolepoäng. Sedan skiljer sig innehållet åt så klart. Det teoretiska innehållet är högre på högskola/universitet. 

Att studera bunden utbildning

En bunden utbildning innebär att du studerar på plats i yrkeshögskolans lokaler. Det kan finnas digitalt och inspelat material som en del i undervisningen, men du träffar dina studiekamrater och lärare fysiskt i sal. Det här skapar en god gemenskap. 

Vanliga examinationsformer är tentamen, muntlig och skriftlig redovisning.

Att studera på distans

På Skövde Yrkeshögskola finns både program och kurser med distansundervisning. Det är viktigt att komma ihåg att studietakt och omfattning är densamma som för bunden utbildning, 5 poäng och 100% motsvarar en veckas heltidsstudier oavsett om den sker på campus eller på distans. 

Det finns olika varianter av distansutbildningar. Du kan läsa helt på distans via webben eller på distans med  så kallade närträffar. I utbildningar med närträffar behöver du vid vissa tillfällen resa till yrkeshögskolan för att delta i undervisningen.

Precis som vid bunden utbildning finns det olika former av examination inom en distansutbildning. 

Ansökan

Våra yrkeshögskoleutbildningar söks genom en webbplattfom som heter Yh-antagning.se. Meddelanden i samband med din ansökan som t.ex antagningsbesked, kallelser etc. sker digitalt och det mycket viktigt att du i samband med ansökan registrerar en e-postadress som du aktivt använder.

Behöver du hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du varmt välkommen att höra av dig till våra studie- och yrkesvägledare

Omställningsstudiestöd - För dig som är mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Läs mer på CSN

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan