Om oss

Yrkeshögskoleutbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

På Skövde Yrkeshögskola, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola finns i G-huset på Wennerbergs gata 2.

Skövde kommun är huvudman

Skövde Yrkeshögskola är en del av Skövde kommun. Kommunstyrelsen är vår politiska nämnd. Skövde Yrkeshögskola ingår i Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA) tillsammans med kommunens två arbetsmarknadsenheter.

Här finns vi

Vår värdegrund

Vi på Yrkeshögskolan i Skövde

Arbeta hos oss