En grå färgplatta med texten totalförsvar

Totalförsvar

Under senare år har hotbilden mot Sverige och Europa förändrats. Gränsen mellan krig och fred är suddig och hotet är inte främst väpnat angrepp utan andra typer av kränkningar. Det sprids desinformation och det sker sabotage och terrorhandlingar mot vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en robust och motståndskraftig kommun i vardag, kris och krig.

Kommunens ansvar

I Skövde kommun utvecklar vi vår förmåga att hantera extraordinära händelser, till exempel avbrott i el- och vattenförsörjning. Under extraordinära händelser måste kommunen säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera.

För att stärka Sveriges möjligheter att möta en angripare och för att se till så att det viktigaste i samhället fungerar kan regeringen besluta om höjd beredskap. Vid höjd beredskap kan du bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt.

Kommunens ansvar under höjd beredskap:

  • Att ransonera livsmedel
  • Evakuera/utrymma/inkvartera
  • Nödutspisa
  • Röja rasmassor
  • Stödja Försvarsmakten

Ditt ansvar

Du som enskild ska kunna klara dig själv under sju dagar. Som samhälle ska vi kunna motstå allvarliga störningar under tre månader.

Så kan du förbereda dig

Ord och begrepp

Totalförsvar

Militärt försvar

Civilt försvar

Höjd beredskap

Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen