En grå färgplatta med texten skyddsrum

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du ska bege dig till närmsta skyddsrum när signalen flyglarm ges via ”Hesa Fredrik” eller om det meddelas via radio/tv efter ett VMA-larm (viktigt meddelande allmänheten).

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. Normalt sett är skyddsrummen inte iordningsställda under fredstid vilket innebär att det krävs åtgärder innan de tas i bruk.

När ska jag bege mig till ett skyddsrum? 

Du ska bege dig till närmsta skyddsrum när signalen flyglarm ges via "Hesa Fredrik" eller om det meddelas via radio/tv efter ett VMA. Här hittar du mer infromation om hur signalen flyglarm låter och information om andra larmsystem

Var finns närmsta skyddsrum? 

De flesta skyddsrum finns i om omkring Sveriges tätorter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en karta där du kan hitta närmsta skyddsrum. Där finns varje skyddsrum utmärkt plus information kring dem. 

Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bild. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.
Symbolen för skyddsrum

Fler frågor och svar

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats finns det fler vanliga frågor och svar om skyddsrum.