Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att Skövde ska sträva efter att vara en jämställd och jämlik kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Skövde ska vara en kommun där vi har hög tolerans för olikheter, där människors lika värde står i centrum och invånare känner sig trygga. I det socialt hållbara Skövde är demokratin stark, människor är delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till och förtroende för varandra och samhället. Kommunens verksamheter fungerar i kris och krig.

Folkhälsopolitik

Hur Skövde kommun jobbar med folkhälsa, prioriterade områden, statistik och samverkan.

Läs mer

Ung i Skövde

Information om vad du som är ung i Skövde kan göra på fritiden eller hur du kan påverka kommunen.

Läs mer

Dialog, delaktighet och påverkan

För dig som är bosatt i Skövde finns flera sätt att påverka, vara delaktig och 

Läs mer

Healthy Cities

Skövde kommun är sedan 2013 medlemmar i det svenska nätverket Healthy Cities som är en del av WHO.

Läs mer