Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att värna planetens klimat och jordens ekosystem. Jordens ekosystem ger oss alltifrån rent dricksvatten till naturresurser så att vi kan producera mat och energi.

Man brukar säga att den ekologiska hållbarheten ligger till grund för de andra två dimensionerna av hållbar utveckling (social och ekonomisk hållbarhet).

I ett ekologiskt hållbart Skövde är det god kvalitet på luft, land och vatten. Den biologiska mångfalden främjas och vi är rädda om jordens resurser. Vår användning av skadliga ämnen minimeras. Vi planerar samhället och tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma.

Klimatsmarta tips
Enkla tips till dig som vill vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan.

Håll Skövde rent
Varje år deltar Skövde kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.