Tillsammans och i samverkan med andra

Vision Skövde 2040 är den gemensamma framtidsbilden för hela Skövde kommun. I denna betonas vikten av att Skövde ska växa och utvecklas hållbart och med hänsyn till kommande generationer.

Ordet Tillsammans är centralt i Vision Skövde 2040 på samma sätt som Partnerskap är grundbulten i Agenda 2030. Samhällets olika aktörer och nivåer måste samverka för att uppnå de globala målen, både lokalt och globalt.

Skövdes vision syftar till att skapa ett gott liv i alla åldrar och en framtid där varje människa viktig och välkommen. Tillsammans skapar vi ett socialt hållbart Skövde där vi stärker livskvaliteten för oss själva och andra.   

Ett fokusområde i Vision Skövde 2040 är Innovation. Samhällets olika aktörer behöver utmana gamla spelregler och använda innovativa metoder för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Det krävs om vi ska uppnå en samhällsutveckling i framkant som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Här kan du läsa mer om hur Vision Skövde 2040 bidrar till att vi skapar en hållbar utveckling.