Två bilar som står parkerade.

Parkering för bilar

I de centrala delarna av Skövde finns
det parkeringsplatser för bilar. 

Det är viktigt för Skövde att det
är lätt för dig att komma till staden.
Men att åka bil är inte så snällt mot miljön.
Därför har Skövde kommun minskat
tiden som du får parkera din bil.
Kommunen har också gjort priset
dyrare för att parkera med bil i
Skövdes centrum.

Skövde kommun vill att de som kan går,
cyklar, åker flera i samma bil eller
tar bussen inom Skövde.
Det gör att de personer som bara har bil
som alternativ lättare hittar en parkeringsplats.
Dessutom mår miljön bättre
om fler lämnar bilen hemma.