Ägarskifte/generationsväxling

Ska familjeföretaget leva vidare genom ett generationsskifte eller är det dags att sälja? Köp, försäljning och överlåtelse av ett företag kan vara invecklat.

Var fjärde företagare i Sverige är 40-talist, en grupp som nu snabbt närmar sig pensionsåldern, och många saknar en plan för hur deras företag ska drivas vidare i nästa generation. Ett generations- eller ägarskifte är en viktig och ofta rätt komplicerad händelse i en företagares liv, men ett väletablerat företag "som tickar och går" är alltid möjligt att sälja. Ett framgångsrikt skifte kräver dock en hel del kunskap om lagar och regler och det är nödvändigt att ta hjälp av experter. Ett generationsskifte ska planeras och genomföras i god tid då det är en stor förändring för företaget.
 

Stöd

Det finns många både privata och offentliga aktörer som kan ge stöd vid ett ägarskifte. Några av dom är Almi, Conncet, och Nyföretagarcentrum. Information finns även på Verksamhet.se.
 
Alla banker har välupparbetade kontakter med all nödvändig expertis då det gäller generations- eller ägarskifte.