Intresseanmälan - Jag är intresserad av en lokal för näringsverksamhet i Skövde kommun

Lämna dina kontaktuppgifter här om letar efter en lokal för din näringsverksamhet.

När du skickar in en anmälan innehållande uppgifter som kan identifiera dig som individ har du försett oss med dina personuppgifter. Därmed samtycker du till att vi använder uppgifterna för att hantera ditt ärende. Uppgifterna används inte till något annat ändamål och hanteras enbart av Skövde kommun och kommunägda bolag. Alla inkomna ärenden blir allmänna handlingar och kan därmed arkiveras och begäras ut.

Läs mer om dina rättigheter och vår hantering av personuppgifter.

LOKAL
Bakgrundsinformation om verksamheten:
 
Nystartad eller etablerad verksamhet:

 
KONTAKTUPPGIFTER
 
Är det OK att vi skickar dina uppgifter vidare till vårt nätverk för fråga om lokal?


 
Tack för din anmälan!