Koncepttävling för uteservering i Kyrkparken

Skövde kommun öppnar upp för en koncepttävling i Kyrkparken där vinnaren får ingå ett avtal om tre år för att öppna upp en uteservering på en avsedd yta i parken.

Skövde kommun bjuder in till en öppen anbudstävling för krögare som ser en potential i att ha en sommarservering i Kyrkparken. Skövde kommun ser gärna att det blir någon form av enklare förtäring under dagtid typ enklare luncher och fika men även kvällsservering för de som önskar äta och dricka gott i parkens ljumna sommarkvällar. Vi önskar att parkens öppenhet behålls och att verksamheten inte stör besökare i parken som är där bara för att uppleva parkmiljön.

Kommunens avsikt är att efter genomförd tävling teckna treårsavtal med tävlingens vinnare. 

Bakgrund

Skövde växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Denna tävling fokuserar på utveckling av stadskärnan, men har ett helhetsperspektiv såtillvida att tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och funktioner kan komplettera varandra bättre.

Mål

Tävlingbidragen kommer att värderas utifrån följande önskemål:

  • Konceptet ska vara hållbart över tid ur både ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
  • Konceptet ska vara attraktivt såväl till estetik som till innehåll
  • Konceptet ska vara tillgängligt för alla och utformas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer

 Karta över kyrkparken

Tävlingsområdet

Röd markering visar yta som är tillgänglig för uteservering, blått streck visar angöringsvägar för transporter och leveranser.

För mer information eller om du vill anmäla ditt intresse att delta i tävlingen

Vill du ha mer information kring tävlingen kan du läsa här:

Ladda ner informationsmaterial.

Vill du anmäla ditt intresse - kontakta Jonas Isacsson via kontaktcenter. 

Anmäl dig som jurymedlem 

Här kan du som medborgare i Skövde kommun anmäla ditt intresse att vara jurymeldem i tävlingen. Du kommer tillsammans med representanter från Skövde kommun, Skövde Citysamverkan att ta fram vinnaren som redan till sommaren får ställa ut sin uteservering i Kyrkparken. Vi ser gärna en bredd i åldrar och erfarenheter bland de sökande. 

Anmälan är nu stängd. Tack för visat intresse - vi kontaktar er som har skickat in en anmälan. 

Förutsättningar:

Det vi önskar från dig är att du ideellt deltar vid jurymöten som kommer pågå upp till max sex timmar fördelat på tre dagar kvällstid. Du kommer att få ta del av de förslag som skickats in och utefter de bedömningskriterier som finns få vara med och bestämma vilket bidrag som ska vinna. 

Anmälan är nu stängd - tack för visat intresse!

Har du frågor - kontakta Jonas Isacsson via kontaktcenter. 0500-49 80 00