Kommunens service och tillgänglighet

Råd och stöd till näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar myndighet. Det handlar framför allt om bemätande, attityder, tillgänglighet, tydlighet, effektivitet, information och utbildning

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

E-tjänster och ärendehantering

grönAnslutning till verksamhet.se - en digital checklista där Skövdes e-tjänster läggs till. 
Läs mer.

grönAnslutning till nationella bastjänster där kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter hos olika myndigheter, vilket gör att uppgifterna blir förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna

rödBygga om e-tjänster för bygglov S-avisering vid nytt skeende i bygglovsärendet

rödSMS-avisering vid nya skeende i bygglovsärendet.

rödBoka bygglovshandläggare på nätet

gulChattfunktion i Kontaktcenter - förutsättningar undersöks.

rödUndersöka förutsättningar för "företagsingång" via Kontaktcenter

grönSvarsgaranti införs hos Miljösamverkan Östra Skaraborg.

grönE-tjänst för registrering av livsmedelsanläggningar. Till anmälan.

Utbildning för ökad kunskap

grön   Utbildningskväll - att sälja till offentlig sektor. Genomfört 2019-10-22.

grön  Upphandlingsfrukostar med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service.  Genomfört  2019-09- 24.

gulInformation och utbildning om teman när näringslivet och kommunen bjuder in.
Läs mer!

rödUtbildning vid nystart av livsmedelsföretag och information om livsmedelskontroll.

Kartläggning

grön Entreprenadupphandlingar i Skaraborg kartläggs i syfte att sprida stora upphandlingar om det är möjligt.

grön  Kartläggning kring hur leverantörsdialog, d.v.s. föreberedande dialog inför upphandling, genomförs enligt upphandlingspolicyn.

gulProcesskartläggning av etableringsprocessen. Läs mer.

Råd och stöd

gul  Tätortsutveckling - hela Skövde ska utvecklas hållbart - stad, tätort och landsbygd.  Hittills har   dialogkvällar genomförts i Timmersdala, Tidan, Värsås och Lerdala. Dialogkvällar ska också          genomföras i Igelstorp, Väring och Ulvåker. Läs mer. 

         Tätortsutvecklingen har ersatt punkten med att utreda förutsättningarna för ett mobilt           kommunkontor.

grönMiljösamverkan Östra Skaraborg utbildar samtliga inspektörer inom motiverande samtal.

gulInsatser för fortsatt utveckling och förbättring av kommunens service och gott bemötande. Läs mer.

           Det interna arbetet med hur Skövde kommun bemöter kunden fortsätter med riktade insatser            under 2020.