Anslutning till Move to Gothenburg

Anslutning till Move to Gothenburg som syftar till att locka internationella talanger till regionen. Move to Gothenburg är ett regionalt initiativ för att locka internationella talanger till Västra Götaland. Skövde är en delregion som lyfts tillsammans med Trollhättan och Borås. Projektet innehåller allt från en digital plattform till sociala mötesplatser, rådgivning och en kanal för att rekrytera talanger. En viktig insats är det påverkansarbete som görs för att bättre samordna myndigheterna i syfte att skapa en enklare och snabbare etableringsprocess för talanger som kommer från andra länder. Ett frukostmöte arrangeras i november där Move to Gothenburg presenteras men också den analys som Louise Hallberg gjort kopplat till Skövdes förmåga att locka till sig talanger.