Gäller alltid lagen om offentlig upphandling LOU?

Ja, LOU gäller alltid och oavsett belopp såvida vi köper en vara, tjänst eller entreprenad av en extern leverantör.

Upphandlande myndighetens totala behov av varor, tjänster eller entreprenader av samma slag räknas samman och det totala avtalsvärdet styr vilket förfarande som är tillämpligt utifrån angivna tröskelvärden (beloppsgränser) i LOU. Ett avtalsvärde under direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) genomförs som en direktupphandling och i kommunens inköpspolicy samt inköpsriktlinjer finns anvisningar om affärsmässighet, dokumentation samt beaktande av konkurrens

Datum