Upphandlingsplan

Behov Köpare Preliminär annonsering  Preliminär avtalsstart
Avfallsnytt, produktion och distribution  A&ÅS 2024-01-01 2024-06-01
Batterilagring Skövde Energi AB 2023-11-01 2024-03-01
Beläggningsarbeten Ö6  Skövde + fler kommuner/bolag 2024-01-01 2024-04-01
Betongprodukter Falköpings kommun 2023-11-01 2024-03-01
Däck, däckservice och däckhotell  Hela Skövde kommun 2023-12-01 2024-03-01
Fördelningsstation Skövde Energi AB 2023-12-01 2024-06-01
Grus och övriga massor  Tibro kommun 2023-12-01 2024-04-01
Hyrmaskiner Falköpings kommun 2024-02-01 2024-06-01
Höjdfordon Falköpings kommun 2023-11-01 2024-02-01
Kemikalier till vatten- och avloppsrening  Mariestads kommun 2024-10-01 2024-01-01
Kontorsmaterial Skövde + fler kommuner/bolag 2023-12-01 2024-03-01
Kontrollservice, m.m. frys- och kylanläggningar Skövde + fler kommuner/bolag 2023-10-01 2024-01-01
Laddstationer för tung DC-laddning  Skövde Energi AB 2023-12-01 2024-04-01
Ledarutveckling Skövde + fler kommuner/bolag 2023-10-01 2024-02-01
Nybyggnation förskola Östra Börstorp  Mariestads kommun 2023-11-01 2024-03-01
Parkarbetare  SSE Skövde (service) 2024-01-01 2024-05-01
Portionsformar  Skövde + fler kommuner/bolag 2024-12-31 2024-03-01
Reparation av hushållsmaskiner och professionella tvättmaskiner SSE Skövde (service) 2023-10-01 2024-01-01
Sjukvårdsmaterial Skövde + fler kommuner/bolag 2023-10-01 2024-03-01
Skärgårdsservice Mariestads kommun 2024-11-01 2024-06-01
Sopbil A&ÅS 2023-11-01 2024-03-01
Tekniska konsulttjänster inom gata/mark, landskap och VA Hela Skövde kommun 2024-11-01 2024-02-01
Transport och omhändertagande av avvattnat slam  SSE Skövde (service) 2024-11-01 2024-02-01
Utökning m.m. brandlarmsystem SSE Skövde (service) 2024-01-01 2024-05-01
VVS-arbeten Mariestads kommun 2024-11-01 2024-03-01
VVS-material Hela Skövde kommun 2024-02-01 2024-05-01
Väglinjemarkeringar Hela Skövde kommun 2024-12-01 2024-03-01