Personal på upphandlingsenheten

Upphandlingschef Tommy Klang
Ansvarar för lednings-, samordningsfrågor som gäller upphandlingsverksamheten i kommunen samt samverkan med andra kommuner. Kontaktperson för upphandling till Räddningstjänsten Skaraborg  samt Skaraborgs Kommunalförbund.

Upphandlare Irina Kitaeva
Kontaktperson för upphandling till Mariestads kommun, Törebodas kommun och Gullspångs kommun

Upphandlare Maria Morinéus
Kontaktperson för upphandling till Karlsborgs kommun.

Upphandlingshandläggare Marie Lorentzon

Upphandlare Malin Pachetto

Upphandlare Stefan Zetterberg
Kontaktperson för upphandling till Tibro kommun.

Upphandlare Ulrika Isaksson
Kontaktperson för upphandling Avfall & återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Upphandlare Viktor Gustafsson Rydberg
Kontaktperson för Hjo kommun

Upphandlare Karin Samuelsson