Krav på leverantörer

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges de krav som leverantören måste leva upp till. Klarar leverantören inte angivna krav kan kommunen inte teckna avtal.

Leverantör ska alltid vara registrerade för moms och som arbetsgivare (om man har anställd personal) ha F-skatt eller FA-skatt och ha skött sina förpliktelser gällande skatter och avgifter.

Andra krav på leverantören kan gälla teknisk och ekonomisk kapacitet, kompetens, erfarenhet och referenser, miljöarbete, kvalitetsarbete, uppfyllelse av standarder med mera.

Krav på tjänster, uppdrag och entreprenad kan gälla organisation, kapacitet, miljöaspekter, utförande, uppfyllelse av standarder, leveranstider, med mera.

Krav på varor kan vara volymer, mått, uppfyllelse av standarder, kvalitet, miljöaspekter, utförande, leveranstider med mera.

Datum