Närproducerat – varför kan inte kommunen bara köpa det?

Kommunen får inte gynna lokala företag på sådant sätt att någon annan leverantör inom EU-området diskrimineras eller inte behandlas lika. Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Det innebär bland annat att leverantörer "långt bort" inte får missgynnas.

Kommunen har alltså inte rätt att till exempel ställa krav på närproducerade råvaror för matlagning

Datum