Oklarheter

Om du anser att något är oklart i en upphandling ska du alltid kontakta upphandlingsenheten. Det kan du göra via annonsdatabasen Tendsign.

Det är viktigt att det görs så tidigt som möjligt. Skulle något vara oklart är vi angelägna att förtydliga det så fort som möjligt.

Datum