Vad är en tjänstekoncession?

Om kommunen ger en entreprenör i uppdrag att till exempel bedriva verksamhet av något slag i kommunens lokaler, där entreprenören tar betalt för tjänsten av besökarna i till exempel en badanläggning och där driften av badanläggningen sker på entreprenörens egen risk, då kallas det för en "tjänstekoncession". Det är alltså inte kommunen som köper tjänsten utan huvuddelen av intäkterna kommer från allmänheten.

Kommunen bidrar visserligen med lokaler, belysning, värme med mera som betingar ett visst värde med huvuddelen av entreprenörens omsättning och risk står han själv för i en tjänstekoncession.

Datum