Vilka handlingar ska bifogas anbudet?

Av förfrågningsunderlaget framgår vilka handlingar som ska bifogas. Att bifoga handlingar som inte efterfrågats kan medföra att anbudet innehåller uppgifter enligt GDPR som vi inte vill ha eller att det i handlingarna finns uppgifter som är motstridiga, vilket kan försvåra utvärderingen av anbudet

Datum