Intresseanmälan Komet

Jag/vi önskar bli kontaktade för eventuellt deltagande i föräldrautbildningen Komet.

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är socialnämnden i Skövde kommun.
• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att kunna förmedla en kontakt med utbildare i Komet.
• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet. 
• De som får ta del av dina personuppgifter är personal inom socialtjänsten.
• Personuppgifterna gallras vid inaktualitet.
• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
• Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00
För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter

Namn
Adress
Postadress
Tfn dagtid
E-post
Antal föräldrar/vuxna
Jag/vi har barn i åldern