Samordnad Individuell Plan (SIP)

När du har behov av insatser från både sektor socialtjänst och hälso- och sjukvården ska du -när det finns behov av samordning- erbjudas en samordnad individuell plan.

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att du får dina behov tillgodosedda när flera aktörer/vårdgivare SIP VGRansvarar för insatser. Samordning med SIP görs enbart om du lämnar ditt samtycke.

Syftet med en SIP gällande barn/ungdomar är att:

  • Tidigt erbjuda samordnade insatser 
  • Identifiera vad den unge behöver 
  • Samordna insatser mellan verksamheter 
  • Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som pågår eller planeras 
  • Lättare kunna följa den unges framsteg 
  • Säkerställa att den unges och familjens behov av stöd blir tillgodosett


Vill du veta med om SIP kan du prata med din socialsekreterare eller din kontakt inom hälso- och sjukvården. Du hittar också mer information under "Länkar".