1. Det har gjorts en orosanmälan om mitt barn. Vad händer nu?

Du kommer kontaktas av en socialsekreterare, antingen via brev eller telefon. Nästan alla erbjuds snabbt en besökstid hos oss, i socialtjänstens lokaler som ligger på Kungsgatan 18 i Skövde.

Oftast ber socialsekreteraren att ditt barn ska följa med på besöket, om det är lämpligt. Vid besöket går vi igenom vad orosanmälan handlar om. Vi pratar med er tillsammans, och ibland vill vi också prata enskilt med barnet om det som anmälan handlar om. 

Datum