2. Vad krävs för att en utredning ska inledas?

När någon ansöker om stöd så startas alltid en utredning för att ta reda på barnets/familjens behov. Mer information om anökan hittar du här. 

När det kommer in en anmälan (från exempelvis polis, skola eller sjukvård) beslutar socialtjänsten:

- om barnet behöver skyddas akut (skyddsbedömning)

- om man ska starta en utredning eller inte (förhandsbedömning).

Datum