3. Vilka beslut kan utredningen leda till?

Utredningen kan leda fram till beslut som:

- Det finns inget behov av stöd.
- Det finns behov av stöd, men vårdanshavare tackar nej.
- Det finns behov av stöd via öppenvårdsinsatser, som vårdnadshavara tackar ja till.
- Det finns behov av vård utanför hemmet. Om vårdnadshavare och/eller barn inte håller med och barnet är i behov av skydd kan socialsekreterare ansöka hos Förvaltningsrätten om vård utan samtyckte, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).  
 

Datum