4. Vilka insatser kan ett beslut leda till?

Den vanligaste insatsen är en råd- och stödkontakt inom socialtjänstens öppenvård, men det kan också bli aktuellt med mer omfattande insatser (som placering i familjehem alternativt hem för vård eller boende, HVB).

Datum