5. Kan jag överklaga beslutet?

Om du helt eller delvis inte är nöjd med sektor socialtjänsts beslut har du rätt att överklaga, vilket görs skriftligt. Din överklagan ska vara hos sektor socialtjänst inom tre veckor från det att du fått beslutet. 

1. Ange att du överklagar.
2. Ange vilket beslut ditt överklagande gäller.
3. Tala om vilken ändring du vill ha.
4. Skriv under överklagandet.
5. Lämna  ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet.
 

Sektor socialtjänst prövar sedan ditt ärende på nytt. Om beslutet inte ändras enligt dina önskemål skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten i Jönköping. Där prövas ditt ärende igen och det fattas ett beslut. Blir du inte nöjd med detta har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ditt överklagande.

 

Om du har nya uppgifter i ditt ärende ska du göra en ny ansökan, istället för att överklaga. 

Datum