10. Hur går man tillväga om man vill bli familjehem åt ett barn eller en ungdom?

Då är du välkommen att kontakta någon av familjehemssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Dem når du via Kontaktcenter, på telefonnummer 0500-49 80 00. Du hittar också mer information om familjehem här. 

Datum