11. Jag har fyllt 18 år och vill flytta hemifrån. Kan sektor socialtjänst hjälpa mig ekonomiskt?

Enligt lag är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs den skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år. 18-20-åringar som inte går i skolan kan alltså ansöka om ekonomiskt bistånd för egen del. Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka skäl för flyttningen, till exempel hälsoproblem.

Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva. Har du fler frågor gällande försörjning kan du kontakta vuxenavdelningens Försörjningsstöd.

Datum