Bild på pengar

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem med det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver stöd med sin ekonomi.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du bor. I Skövde kommun ansöker du om hos oss på försörjningsstödsenheten.

Försörjningsstöd ska vara det sista alternativet till din försörjning och ska vara ett tillfälligt stöd. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Andra inkomster och tillgångar

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du se över dina möjligheter till andra inkomster. Exempel på inkomster kan vara a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och sjukpenning. Om du har sparade pengar behöver du använda dessa.

Par ska försörja varandra

Är du gift eller sambo så har ni ansvar för att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt. Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om försörjningsstöd.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.

Vägen till försörjning

När du ansöker om försörjningsstöd ställs vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt att få bistånd.

Du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.  Om ni är ett par som ansöker om försörjningsstöd måste ni båda uppfylla villkoren för att ha rätt till bistånd.

För studerande eller personer som har eget företag gäller särskilda regler. 

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig.
Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning.

Mina sidor - för dig som har en handläggare

Du som har en pågående kontakt med försörjningsstödsenheten kan följa ditt ärende via e-tjänsten Mina sidor. Genom att logga in på Mina sidor kan du:

  • Enkelt följa ditt ärende när ansökan handläggs,
  • Ansöka digitalt om försörjningsstöd,
  • Få information om beslut och planerad utbetalning.


Tjänsten är öppen dygnet runt och du når den genom att logga in med ditt BankID. Om du har frågor om Mina sidor eller den digitala ansökan kan du kontakta din handläggare på försörjningsstödsenheten.

Information och kontakt

Genom att klicka på rutorna nedanför kan du läsa mer om försörjningsstöd. Om du har några frågor eller vill boka en tid för att ansöka når du oss lättast via Kontaktcenter eller via vårt kontaktformulär.

Inkomster & tillgångar

Vad är det som räknas med?

Läs mer här

Utgifter

Detta kan du ansöka om

Läs mer här

Vägen till försörjning

Om du är arbetssökande och vad som gäller vid sjukdom, studier och eget företag

Läs mer här

Ansökan, utredning & beslut

Information om hur handläggningen går till

Läs mer här

Mina sidor

För dig som har en handläggare

Läs mer här

Ny i Sverige

Särskild information dig som är nyanländ

Läs mer här

Akut ekonomisk hjälp

Läs mer här