7. Hur går en utredning till?

En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt. Den ska göras så snabbt som möjligt och som senast vara färdig inom fyra månader.

Syftet med en utredning är att ta reda på information som underlag för att kunna erbjuda familjen rätt sorts stöd. Informationen hämtas i första hand från de berörda och vid behov även från olika personer och myndigheter som finns kring familjen. Utredningen bygger på ett nära samarbete med familjen, med syfte att man tillsammans ska komma fram till vilket stöd som behövs. 


Mer information om hur en utredning går till hittar du här.

Datum