Föräldrastödsprogram ABC

ABC är en kurs som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år som vill utvecklas i sitt föräldraskap.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare diskuteras olika frågor kring föräldraskap. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och aktuell forskning.

ABC består av fyra gruppträffar (samt en återträff), uppdelade i olika teman:

Träff 1: Visa kärlek
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
Träff 2: Vara med
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
Träff 3: Visa vägen
Hur kan vi tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
Träff 4: Välja strider
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Denna träff handlar om hur ABC kan användas i vardagen.
Återträff:
En tid efter kursen ses vi igen. Då pratar vi om hur kursen bidragit till en vardag med färre konflikter. Vi gör även en kort fördjupning inom ett aktuellt tema.

Vi träffas på kvällstid, kl. 17:00-19:30.

Varje grupp har ungefär 10 deltagare. Är föräldrarna sammanboende ser vi allra helst att båda deltar. Är detta inte möjligt så vill vi att det är samma förälder som deltar på alla träffarna. "Bonusföräldrar" är också välkomna!

Träffarna hålls på flera olika platser i Skövde, du väljer själv var du vill gå (se nedan). 
Vill du anmäla ditt intresse eller har du frågor? Kontakta gruppledarna på respektive plats. 
Deltagandet är kostnadsfritt. Vi registrerar ingen och för inga journaler.

Broschyr ABC


Centrum

Föräldraträffar 7 - 12 år

Information och anmälan

Symfoni - Familjecentral

Föräldraträffar 3 - 6 år

Information och anmälan

Kärnan - Familjecentral

Föräldraträffar 3 - 6 år

Information och Anmälan