1. Hur kontaktas vi av socialtjänsten?

Ni får ett brev från socialtjänsten med information om att Skatteverket meddelat att ni fått barn.

Datum